Ježíš tvá naděje

Přednášková série Ježíš – Tvá naděje 

Najděte spolu s námi na základě čtení Bible mnohé odpovědi na otázky, které si někteří z nás během svého života kladou. Má vůbec Bible co říct dnešní společnosti?

Přednáškový cyklus Ježíš – Tvá naděje je složen z 27 biblických přednášek, včetně vyprávění poutavého životního příběhu Radima Passera. Přednášky se týkají témat, jako například změny v jednom z Božích přikázání v Desateru, když byl změněn svatý den odpočinku ze soboty na neděli. Je vůbec možné, aby člověk měnil něco, co pro nás sám Bůh nechal sepsat? Téma bude rozebráno v přednáškách s názvem Boží katedrála v čase, překvapení pro mnohé a Změnil člověk svévolně Desatero? Otevře se také téma, jaké jsou biblické principy ke zdravému životu, a to v přednášce Jednoduché principy ke zdravému životu. Zazní mimo jiné i biblický výklad proroctví, které se týká dnešních Spojených států amerických, v přednášce s názvem Role USA v biblickém proroctví. 

Posluchači se mohou také těšit na představení biblického pohledu na časté otázky týkající se života po smrti, dále také Proč se ve světě děje tolik utrpení? Je Bible věrohodnou knihou? Proč je tolik církví? Co předpovídá Bible o budoucnosti a co vše se již v dějinách naplnilo a mnoho dalších témat.

Soupis všech přednáškových témat naleznete zde.

Je naším velkým přáním, abychom tímto projektem poukázali na to, že i v dnešním světě plném korupce, strachu, beznaděje, nemocí, restrikcí, bolesti a válek existuje naděje. Je to naděje na získání vnitřního pokoje, odpočinutí si, vzájemné hezké vztahy a především naděje na věčný život plný radosti. Naděje je tu pro každého.

Tou nadějí je Ježíš Kristus.

 

Pozvání přednášejícího Radima Passera na přednášky