Přednášková série Ježíš – Tvá naděje

Je naším velkým přáním, aby projekt Ježíš – Tvá naděje ukázal, že i v současném světě, který je často poznamenán korupcí, strachem, beznadějí, nemocemi, bolestí a válkami, stále existuje naděje. Tato naděje není jen vzdáleným snem. Je reálnou možností pro každého jednotlivce. Je to naděje na nalezení vnitřního pokoje a klidu v srdci, na navázání harmonických vztahů s ostatními lidmi a především na přijetí daru věčného života, který nám nabízí Ježíš Kristus.

Přednáškový cyklus zahrnuje širokou škálu témat, která jsou klíčová pro duchovní růst a život v souladu s křesťanskými hodnotami. Mezi tato témata patří například význam Bible jako základního pramene víry a průvodce životem, důležitost modlitby jako způsobu komunikace s Bohem a nalézání duchovní síly, zdůraznění etických zásad a hodnot, které jsou důležité pro každodenní život, a podpora zdravého životního stylu, který má vliv na naše fyzické, duchovní i duševní zdraví. Tato témata představují základní pilíře křesťanské víry a poskytují účastníkům přednášek pevný základ pro jejich duchovní růst a prohloubení jejich znalostí o Bibli.

Přednášky jsou tvořeny 26 biblickými tématy a jedním životním příběhem, který má zvláštní význam a inspiraci pro účastníky. Jedná se o příběh Radima Passera, člověka, který prošel v životě mnoha těžkými situacemi a výzvami. Přestože čelil mnoha zkouškám a obtížím, našel sílu a naději ve víře v Pána Boha. Svědectví o jeho životní cestě a obrácení přináší posluchačům povzbuzení a naději, že i v nejtěžších chvílích je možné najít smysl a duchovní naplnění. Pro Radima Passera je jeho víra v Boha nejlepším rozhodnutím, které kdy učinil, a považuje ji za zásadní moment ve svém životě, který mu přinesl největší radost a smysl.

Nalezněte naději i vy.